Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Bieszczady

Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem [Bieszczady]

Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem to jedna z ciekawszych atrakcji w Bieszczadach. Możemy w niej zobaczyć te potężne zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Wszystko przez to, że zagroda ma powierzchnię 7 hektarów, a warunki dla żubrów są zbliżone do tych, w jakich normalnie żyją. Teren, w którym możemy dojrzeć żubry, jest porośnięty świerkami i jodłami, …