Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Korona Gór Polski
Korona Gór Polski Odznaki

Korona Gór Polski

Korona Gór Polski to lista 28 szczytów leżących w różnych pasmach górskich na terenie naszego kraju. Według pierwotnego założenia miały to być ich najwyższe wierzchołki, przez które w momencie ich ustalania przebiegał znakowany szlak turystyczny. Idea powstania Korony Gór Polski sięga 1997 roku. Lista szczytów początkowo zawierała 27 pozycji, ponieważ jako osobne pasmo górskie pominięty …